01 жовтня 2015 року 26 слухачів магістратури  ”Державної служби” приступили до навчання.

 

 

01 жовтня 2015 року 26 слухачів магістратури

5  березня 2015 року у спеціалізованій вченій раді К 20.052.07 відбувся захист дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата наук з державного управління.

Дисертації захистили:

Проців Олег Романович, головний спеціаліст Івано-Франківського обласного управління лісового та мисливського господарства – дослідження на тему “Актуальність історичного досвіду Галичини кінця ХІХ – початку ХХ століття для державного регулювання мисливського господарства сучасної України” (спеціальність 25.00.01 - теорія та історія державного управління);

Бондарева Ліна Володимирівна, заступник директора Департаменту охорони здоров’я – начальник управління з організації медичної допомоги населенню Херсонської обласної державної адміністрації – дослідження на тему “Забезпечення доступної і якісної медичної допомоги на базовому рівні: механізми державного регулювання” (спеціальність 25.00.02 - механізми державного управління).

 

 

 

 Захисти кандидатських дисертацій

4-5 грудня 2014 року у спеціалізованій вченій раді К 20.052.07 відбулися прилюдні захисти чотирьох кандидатських дисертацій. Зокрема, наукові дослідження захистили:

Попович Володимир Васильович, директор Департаменту економіки Івано-Франківської ОДА (робота за спеціальністю 25.00.01 – теорія та історія державного управління – на тему “Концептуальні засади державної муніципальної політики в Україні у контексті європейської інтеграції”);

Книш Павло Васильович, заступник голови Снятинської РДА (робота за спеціальністю 25.00.01 – теорія та історія державного управління – на тему “Теоретичні засади формування системи управлінських технологій в державному управлінні України”);

Ашикова Евеліна Ібрагимівна, головний бухгалтер Кримського республіканського підприємства “Редакція газети “Яньи дюнья” (робота за спеціальністю 25.00.02 – механізми державного управління – на тему “Механізми реалізації державної екологічної політики на регіональному рівні”);

Кернична Анжеліка Євгенівна, завідувач відділення підготовки іноземних громадян до вступу у ВНЗ Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу (робота за спеціальністю 25.00.02 – механізми державного управління – на тему “Механізми державного управління екологічною складовою в інноваційному розвитку регіону (на прикладі Івано-Франківської області)”.

За результатами таємного голосування усім здобувачам одноголосно присуджено науковий ступінь кандидата наук з державного управління.

 

ДО УВАГИ ВСТУПНИКІВ 2014 РОКУ!

Інформуємо, що Національне агентство України з питань державної служби, яке є замовником підготовки магістрів, листом від 14.08.2014 р. № 121/71/22-14 повідомило, що з метою підтримки обороноздатності держави та у зв’язку із прийняттям Закону України від 31 липня 2014 року № 1622-VІІ “Про внесення змін до Закону України “Про Державний бюджет на 2014 рік” Нацдержслужба не має можливості забезпечити фінансування на підготовку магістрів 2014 року вступу. 
28 серпня 2014 р. листом № 123/70/22 Нацдержслужба інформувала вищі навчальні заклади, що оптимальним варіантом виходу ситуації із відсутністю фінансування вбачається відновлення навчання магістрів з 01 лютого 2015 р. 
Магістратура повідомляє, що у жовтні 2014 року розпочнуться навчальні заняття для тих слухачів першого курсу заочної форми навчання, які уклали окремі договори про оплату вартості підготовки за кошти фізичних/юридичних осіб.

Cпецрада розпочала роботу Відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України від 04.07.2014 № 793 в Івано-Франківському національному технічному університеті нафти і газу утворено спеціалізовану вчену раду К 20.052.07 з правом прийняття до розгляду та проведення захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата наук з державного управління за спеціальностями: 25.00.01 – теорія та історія державного управління; 25.00.02 – механізми державного управління. 11 липня 2014 року відбулося перше засідання спецради, на якому до попереднього розгляду прийнято чотири кандидатські дисертації.

 Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу

у 2014 році здійснює прийом на навчання за державним замовленням

Національного агентства України з питань державної служби

за освітньо-професійними програмами підготовки магістрів з напряму “Державне управління” за спеціальністю 8.15010002 “Державна служба”

 

Спеціалізації:

– адміністративний менеджмент (денна, заочна та заочно-дистанційна форми навчання);

– економіка (денна та заочна форми навчання);

– кадровий менеджмент (денна та заочна форми навчання);

– правове забезпечення (денна та заочна форми навчання);

– світова та європейська інтеграція (денна та заочна форми навчання);

– територіальне управління та місцеве самоврядування (денна та заочна форми навчання).

 

Порядок прийому на навчання за освітньо-професійною програмою підготовки магістрів за спеціальністю “Державна служба” галузі знань “Державне управління” та працевлаштування випускників затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 29 липня 2009 року № 789.

На навчання за державним замовленням приймаються особи, які мають повну вищу освіту (освітньо-кваліфікаційний рівень “спеціаліст” або “магістр”), працюють в органах державної влади чи органах місцевого самоврядування, мають стаж державної служби або служби в органах місцевого самоврядування не менш як один рік, не досягли 45 років на момент подання документів.

На навчання на конкурсній основі приймаються особи, які направляються органом державної влади чи органом місцевого самоврядування.

 На навчання за державним замовленням поза конкурсом приймаються у межах 5 відсотків плану прийому за кожною формою навчання особи, які стали переможцями і лауреатами щорічного Всеукраїнського конкурсу “Кращий державний службовець”.

На навчання за державним замовленням не приймаються особи, які раніше навчалися за державним замовленням і отримали диплом магістра за спеціальностями галузі знань “Державне управління”, та особи, щодо яких існують встановлені законами обмеження, пов’язані з прийняттям на державну службу, службу в органах місцевого самоврядування і перебуванням на ній.

Крім цього, університет здійснює набір на договірних умовах за освітньо-професійною програмою підготовки магістрів за спеціальністю “Державна служба” на платній основі за окремими угодами між університетом та юридичними особами (фізичними особами).

До заяви про вступ до вищого навчального закладу на навчання додаються:

– особова картка форми П-2 ДС;

– автобіографія;

– медична довідка за формою № 086‑у;

– шість фотокарток розміром 3 x 4 сантиметри;

– направлення до вищого навчального закладу;

– нотаріально завірені копії диплома про повну вищу освіту та додатка до нього:

– копія трудової книжки,  засвідчена в установленому порядку;

– копія довідки про присвоєння ідентифікаційного номера, засвідчена в установленому порядку;

– чотири марки для листів в межах України.

Паспорт та військовий квиток подаються особисто.

Приймання документів проводиться з 2 червня до 15 липня 2014 року. Вступні випробовування проводяться з 16 до 26 липня 2014 року.

Конкурсний відбір осіб на навчання здійснюється за результатами:

– вступного екзамену з основ держави і права;

– вступного екзамену з основ економіки;

– співбесіди з питань, що стосуються державного управління.

Зарахування слухачів на навчання проводиться до 1 серпня, про що приймальна комісія їх письмово повідомляє. У разі зарахування осіб на навчання за державним замовленням укладається у місячний строк тристоронній договір між органом державної влади чи органом місцевого самоврядування, вищим навчальним закладом та слухачем.

Навчання починається з 1 жовтня. Строк навчання за денною формою становить 12 місяців, за заочною та заочно-дистанційною – 22 місяці.

Адреса приймальної комісії:  76010 м. Івано-Франківськ, вул. Короля Данила, 13.

Телефони: (0342) 72-49-57, 72-49-58.  E-mail : fuid@ua.fm  Інформація в мережі Internet : http://edu-magistr.if.ua

 

 

 

 

Академія лідерства для місцевого самоврядування в Івано-Франківську

16 листопада 2013 року кафедра державного управліня та місцевого самоврядування Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу в рамках програми магістратури державної служби проводить тренінг «Академія лідерства для місцевого самоврядування».

Розвиток лідерства на державній службі та в органах місцевого самоврядування є одним з пріоритетних напрямів реалізації адміністративної реформи в Україні та виконанням завдань, поставлених Президентом України з підвищення рівня кадрового потенціалу країни.

У відкритті тренінгу візьмуть участь голова Івано-Франківської обласної ради Василь СКРИПНИЧУК, координатор магістратури державної служби, завідувач кафедри державного управління та місцевого самоврядування, доктор філософських наук, професор Дмитро ДЗВІНЧУК, начальник  Управління державної служби Головного управління державної служби України в Івано-Франківській області Світлана ОНИЩУК, директор Івано-Франківського обласного центру перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників органів державної влади, органів місцевого самоврядування, керівників державних підприємств, установ та організацій  Богдан ВОЛОШИНСЬКИЙ.

Від Ради Європи захід відкриє керівник програми Ради Європи «Посилення інституційної спроможності органів місцевого самоврядування в Україні» Андрій ГУК.

Завдання тренінгу «Академія лідерства для місцевого самоврядування», який базований на методології Ради Європи „Сучасне лідерство для сучасної місцевої влади” та напрацюваннях програми Ради Європи «Посилення інституційної спроможності органів місцевого самоврядування в Україні», - підвищення кваліфікації працівників органів влади і місцевого самоврядування та їх спроможності ефективно реалізовувати свої функції та повноваження через розвиток та підсилення лідерських здібностей, спроможності активізувати потенціал команди, партнерів та громади.

Методологія Ради Європи «Сучасне лідерство для сучасної місцевої влади», яка використовується Кафедрою державного управління та місцевого самоврядування Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу, дозволить:

Ø  стимулювати усвідомлення ролі лідерів у представників органів місцевого самоврядування;

Ø  сформувати розуміння принципів, вимог та функцій сучасного лідерства;

Ø  усвідомити сильні та слабкі сторони, а також публічний імідж лідерів;

Ø  розвинути навички, важливі для виконання необхідних функцій керівників на місцевому і регіональному рівні.

За визначенням фахівців Ради Європи лідерство, як один з елементів управлінського процесу, значно підвищує його результативність і є особливо важливим за умов сьогодення, коли обмеженість у ресурсах в наслідок кризових проявів призводить до потреби максимальної активізації та використання людського фактора. 

 Презентація творчого доробку 

31 жовтня 2013 року для учасників науково-методичного семінару з питань методичного забезпечення підвищення кваліфікації державних службовців і посадових осіб місцевого самоврядування в обласній науковій бібліотеці відбулася презентація видань, підготовлених викладачами кафедри державного управління і місцевого самоврядування ІФНТУНГ.В ході заходу учасникам семінару було представлено більше 10 посібників, виданих впродовж 2012-2013 рр.

    dsc01327.JPG                dsc01334.JPG                          

                                                                         

                                            Підписання угоди 

30 жовтня 2013 року в приміщенні Івано-Франківської ОДА відбулося урочисте підписання Угоди про співпрацю у сфері державного управління між ІФНТУНГ та Вищою школою права і адміністрації в Жешуві (Республіка Польща). Угода передбачає:

 проведення спільних наукових досліджень з питань державного управління та місцевого самоврядування, транскордонного співробітництва, а також обмін спеціалістами в цій сфері;

  організацію міжнародних конференцій, симпозіумів, семінарів, круглих столів тощо;

 проведення двосторонніх консультацій з питань, пов’язаних із реалізацією даної Угоди та подальшим співробітництвом;

  публікацію статей у наукових виданнях іншої Договірної Сторони;

  обмін науковою, навчально-методичною літературою та статистичною інформацією на умовах, що визначаються авторськими правами;

 обмін досвідом в організації навчально-виховного процесу;

 обмін студентами та науково-педагогічними працівниками у рамках стажувань;

 налагодження будь-яких інших форм співробітництва, попередньо погоджених Договірними Сторонами.

dsc01305-1.JPG                dsc01304.JPG     dsc01309-1.JPG

 

logotup4.jpg

Науково-методичний семінар

Методичне забезпечення здійснення підготовки,

перепідготовки та підвищення кваліфікації державних службовців і посадових осіб місцевого самоврядування з питань європейської інтеграції та євроатлантичного співробітництва”

30-31 жовтня 2013 року в Івано-Франківську відбуватиметься науково-методичний семінар Методичне забезпечення здійснення підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації державних службовців і посадових осіб місцевого самоврядування з питань європейської інтеграції та євроатлантичного співробітництва”. Організаторами комунікативного заходу є Івано-Франківська обласна державна адміністрація, Івано-Франківська обласна рада, Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу за участі та сприяння Національного агентства України з питань державної служби, Центру адаптації державної служби до стандартів Європейського Союзу.

В роботі семінару братимуть участь керівники області та міста Івано-Франківська, представники Адміністрації Президента України, Міністерства закордонних справ України, Комітету з питань європейської інтеграції Верховної Ради України, науковці Національної академії державного управління при Президентові України, керівники обласних центрів підвищення кваліфікації державних службовців.

Під час заходу планується представлення результатів виконання науково-дослідної роботи, яка виконується кафедрою державного управління і місцевого самоврядування Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу з проблем підвищення кваліфікації посадових осіб владних органів у сфері європейської інтеграції та євроатлантичного співробітництва. Також учасники семінару матимуть змогу ознайомитися із кращим досвідом навчання державних службовців і посадових осіб місцевого самоврядування в районах області; обговорити практичні результати кадрової роботи в Україні та державах Європейського Союзу; ознайомитися з науковим та навчально-методичним доробком викладачів ІФНТУНГ у сфері європейської інтеграції та євроатлантичного співробітництва.

Важливою подією буде підписання під час семінару Угоди про співпрацю між Івано-Франківським національним технічним університетом нафти і газу (Україна) та Вищою школою права і адміністрації в Жешуві (Республіка Польща). Документом передбачається налагодження двосторонніх зв’язків між вищими навчальними закладами щодо професійної підготовки фахівців, наукових досліджень, методичних заходів у галузі державного управління.

 

 

 

МІЖНАРОДНА НАУКОВО-ПРАКТИЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ Інформаційне повідомлення

6-7 червня 2013 року

в Івано-Франківському національному технічному університеті

нафти і газу відбудеться

Міжнародна

науково-практична конференція

“Трансформація державного управління та місцевого самоврядування в умовах європейської інтеграції”

 

Організатори конференції:

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України

Національне агентство України з питань державної служби

Івано-Франківська обласна державна адміністрація

Івано-Франківська обласна рада

Товариство “Знання” України

Дніпропетровський регіональний інститут державного управління Національної академії державного управління при Президентові України

Донецький державний університет управління

Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу

 

Напрями роботи (секції) конференції

 

1. Еволюція політичних та економічних систем пострадянських держав: подолання наслідків тоталітаризму.

2. Нормативно-правове та організаційне забезпечення державного управління та місцевого самоврядування в контексті європейської інтеграції.

3. Засади кадрової політики об’єднаної Європи.

4. Транскордонне співробітництво України та держав-членів Європейського Союзу.

5. Імплементація європейських стандартів у практику державно-владних відносин в Україні.

 

Для участі у конференції необхідно до 20.05.2013 р. надіслати на адресу оргкомітету (76010, м. Івано-Франківськ, вул. Короля Данила, 13):

1) Заявку на участь у конференції (зразок додається).

2) Тези доповіді/виступу (обсягом до 0,5 ум.-друк. арк. – до 8 стор. формату А4 з полями справа, знизу, зверху та зліва по 20 мм, шрифт – Times New Roman розміром 14 пт через 1 інтервал).

Публікація оформляється згідно із вимогами до наукових статей і повинна складатися з таких послідовних елементів: постановка проблеми (1); актуальність дослідження (2); зв’язок авторського доробку із важливими науковими та практичними завданнями (3); аналіз останніх досліджень і публікацій (4); виділення невирішених раніше частин загальної проблеми, котрим присвячується означена стаття (5); новизна (6); методологічне або загальнонаукове значення (7); викладення основного матеріалу (8); головні висновки (9); перспективи використання результатів дослідження (10). Перед назвою у лівому верхньому кутку першого аркуша вказати ініціали та прізвище автора (авторів), науковий ступінь, вчене звання, посаду, назву організації, де працює автор (автори). Посилання у тексті робити у квадратних дужках, список використаних джерел подавати після тексту шрифтом розміром 10 пт через один інтервал. Не допускається використання сканованих зображень у тексті доповіді/виступу!

3) Електронний варіант тез доповіді/виступу на компакт-диску (можна також надіслати на електронну пошту fuid@ua.fm , вказавши тему повідомлення: “Конференція 2013″), записаний у вигляді файлу в форматі *.rtf, де назвою файлу є прізвище автора (першого із співавторів). 

4) Копію квитанції про сплату оргвнеску. Розмір суми оргвнеску за участь в конференції – 150 грн. – переказувати на р/р 26009000011592 в ПАТ “Фольскбанк” м. Львів, МФО 325213, код 2888807712, одержувач – підприємець Сеньків М.Я. з поміткою “Оплата за участь у конференції”. Особи, які мають науковий ступінь доктора наук, звільняються від сплати оргвнеску у випадку подання тез, підготовлених одноосібно.

За результатами роботи конференції буде видано збірник матеріалів.

Також у ході роботи конференції планується відібрати матеріали для колективної монографії “Трансформація політико-управлінських відносин у державах Центрально-Східної Європи в процесі європейської інтеграції: уроки і досвід для України” (план-структура монографії додається).

До підготовки колективної монографії запрошуються доктори/кандидати наук. Матеріали для монографії обсягом не менш, як 1 ум.-друк. арк. (40 тис. знаків), із зазначенням розділу/підрозділу подавати в електронному вигляді на адресу оргкомітету конференції до початку її роботи. Оргкомітет залишає за собою право редагування або відхилення матеріалів для колективної монографії.

Контактний телефон/факс в Івано-Франківську: (0342) 77-63-40

Е‑mail: fuid@ua.fm 

Згідно із рішенням Верховної Ради України набуття чинності новим Законом України “Про державну службу” відбудеться 1 січня 2014 року.

http://www.nads.gov.ua/control/uk/publish/article;jsessionid=0F47EFBFB532DAA4D4B4234325F77771?art_id=547847&cat_id=34595

 

 

 

 

 

 

 

22-24 листопада 2012 року

в Івано-Франківському національному технічному університеті нафти і газу відбудеться

VІ Всеукраїнська науково-методична конференція

“Безперервна освіта в Україні: реалії та перспективи”

Напрями роботи (секції) конференції:

·        Тенденції розвитку сучасної української освіти

·        Філософія вищої освіти сучасної України

·        Розвиток безперервної освіти в Україні: політика та практика держави

·        Напрями і пріоритети підготовки фахівців у контексті безперервної освіти

·        Професійна підготовка та підвищення кваліфікації державних службовців й посадових осіб місцевого самоврядування

·        Технології навчання у безперервній освіті

 

Безпосереднім ініціатором проведення конференцій є магістратура державної служби ІФНТУНГ

докладніше тут завантажити :

 

    http://upload.com.ua/get/902929605/1-ше інформаційне  повідомлення листопад.doc http://upload.com.ua/get/902929611/2-ге інформаційне  повідомлення травень.doc

 
 
 
 
 
Координатор підготовки магістрів державної служби ІФНТУНГ проф. Д.І. Дзвінчук взяв участь у щорічній Міжнародній науково-практичній конференції “Наука і влада: теоретико-методологічні та практичні аспекти розвитку державного управління” детальніша інформація  >>>>> 

http://kisilmv.if.ua/11/foros.html
 

 

На виконання Державної цільової програми підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації фахівців у сфері європейської та євроатлантичної інтеграції України на 2008–2011 роки, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 05.11.2008 року № 974 у вересні – грудні 2011 року на базі магістратури здійснюється підвищення кваліфікації державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування з англійської мови (всього 96 осіб). Замовником підвищення кваліфікації є Школа вищого корпусу державної служби.soltech1